การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567 สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน Google Form เพื่อ Download รับใบสมัครพร้อมคู่มือได้วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไปนะคะ.….เกณฑ์การรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567…..อนุบาล 1…อายุตามเกณฑ์กำหนดโดยเกิดระหว่าง17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ( ค.ศ. 2020) – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021)อนุบาล 2…อายุตามเกณฑ์กำหนดโดยเกิดระหว่าง17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ( ค.ศ. 2019) – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)อนุบาล 3…อายุตามเกณฑ์กำหนดโดยเกิดระหว่าง17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019)