กิจกรรมทัศนศึกษา

กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 เพราะการเรียนรู้ไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน ชุมชนของเราคือแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่ที่แสนน่าตื่นเต้น และน่าสนใจ