กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ผอ.ธิติมา บุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียน พบผู้ปกครอง แนะนำแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ของโรงเรียน ผู้ปกครองรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “สุขใจกับการเรียนรู้…เริ่มที่ครูและพ่อแม่” จากวิทยากร รองศาสตราจารย์ พญ.ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์